přijímací řízení ke studiu
na střední průmyslové škole grafické


Přijímací zkouška ke studiu ve školním vzdělávacím programu

tisková a nová média
 (obor 34-41-M/01 Polygrafie)


Termín odevzdání přihlášek přímo řediteli školy: do 1. 3. 2017
Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 12. a 19. 4. 2017
Termín školní části přijímacího řízení: 24. 4. 2017

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.
Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce

 

Talentová a přijímací zkouška ke studiu ve školních vzdělávacích programech

restaurování papíru a muzejních předmětů (obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)
užitá fotografie a média
 (obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)

grafický design (obor 82-41-M/05 Grafický design)

Termín odevzdání přihlášek přímo řediteli školy: do 30. 11. 2016
1. termín talentových a přijímacích zkoušek: 4. a 5. 1. 2017 (odevzdání domácích prací do 2. 1. 2017)
2. termín talentových a přijímacích zkoušek: 10. a 11. 1. 2017 (odevzdání domácích prací do 6. 1. 2017)

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročník.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.
Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

přihláška ke studiu v oborech s talentovou zkouškou
přihláška ke studiu v programu Tisková a nová média