střední průmyslová škola grafická

skola

 

tisková a nová média
restaurování papíru a muzejních předmětů
užitá fotografie a média
grafický design

 

Studium v těchto oborech poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je realizováno jako čtyřleté denní. Ke studiu se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném roce ukončí devátou třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání.

Přihlášky do výtvarně technologického vzdělávacího programu Tisková a nová média, který je realizován v rámci oboru Polygrafie, podávají žáci 9. třídy základní školy nebo starší uchazeči nejpozději do 1. března 2017 na ředitelství Střední průmyslové školy grafické. Do prvního ročníku se přijímá 30 uchazečů, kteří nejlépe vykonají jednotné (státní) přijímací zkoušky a ve školní části přijímacího řízení získají nejvíce bodů za prospěch ze základní školy.

Státní přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a na výsledku přijímacího řízení se podílí z 60 %. Státní přijímací zkoušky se konají ve dvou řádných termínech 12. a 19. dubna 2017. Školní část přijímacích zkoušek, podílející se ze 40 % na výsledku přijímacího řízení, se uskuteční dne 24. dubna 2017. Školní část zahrnuje pouze bodové hodnocení výsledků prospěchu za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy (u starších uchazečů prospěch za druhé pololetí osmé třídy a druhé pololetí deváté třídy), nebo odpovídající ročníky gymnázií. Informace o státních přijímacích zkouškách poskytuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

Přihlášky ke vzdělávání v uměleckých vzdělávacích programech Restaurování papíru a muzejních předmětůUžitá fotografie a média a Grafický design podávají žáci z devátých tříd a ostatní uchazeči na ředitelství Střední průmyslové školy grafické nejpozději do 30. listopadu 2016. Do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Talentové a přijímací zkoušky se konají v termínu 4. a 5. ledna 2017 nebo 10. a 11. ledna 2017. Škola pořádá pro uchazeče o studium od počátku října do konce prosince konzultace nad jejich domácími pracemi. Domácí práce odevzdávají uchazeči o studium v prvním termínu do 2. ledna 2017 do 12 hodin nebo v druhém termínu do 6. ledna 2017 do 12 hodin. Talentovou zkoušku tvoří několik odlišně od sebe formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a přesnost. Každý uchazeč předloží soubor domácích prací a jejich seznam. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí českého jazyka a literatury a individuální pohovor. Talentová zkouška zpravidla bývá vícekolová a je vylučovací.

 

 

přihláška k talentovým zkouškám

přihláška ke studiu v programu Tisková a nová média

 

konzultace ve školním roce 2016/2017