školní vzdělávací programy
střední průmyslové školy grafické

 

Střední průmyslová škola grafická v Praze nabízí komplexní skladbu oborů, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a produkci vydavatelských a dalších mediálních produktů, což zajišťuje v rámci následujících vzdělávacích programů:

tisková a nová média
restaurování papíru a muzejních předmětů

užitá fotografie a média
grafický design

 

tisková a nová média

[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
platný od 1. září 2015, ve školním roce 2016/17 pro třídy P1a, P1b a P2

vedoucí oboru: Ing. Radek Blahák
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: přijímací zkouška

profilová maturitní zkouška:
— polygrafie
— zaměření A: produkční příprava a management / zaměření B: grafická a produkční příprava
— zaměření A: praktická zkouška z technologie / zaměření B: grafický design

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
— grafik a operátor DTP studia,
— grafik a obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury,
— technický pracovník reprodukčního střediska,
— technický pracovník kvality tiskové produkce,
— výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku.

učební plán:

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 4 3 2 3 12
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Fyzika 2 2 4
Matematika 4 3 3 4 14
Informatika 0–2 0–2 0–4
Ekonomika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Chemie 2 3 5
Počítačová grafika 2–4 2–4 4–8
Výtvarná příprava a typografie 4 4 8
Technická příprava 2 3 5
Polygrafie 3 3 6
zaměření A — Technologie a management tiskových a nových médií
Produkční příprava a management 4 4 8
Příprava a kontrola dat 4 3 7
Kontrola kvality 2 1 3
Technologie 5 3 8
zaměření B — Grafická a produkční příprava tiskových a nových médií
Grafická a produkční příprava 4 3 7
Grafický design 4 4 8
Počítačová grafika 4 3 7
Technologie 3 1 4
Povinně volitelné předměty 3 2 5
Německý jazyk (2) (1) (3)
Dějiny výtvarné kultury (2) (1) (3)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 34 34 34 31 133

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

polygrafie

[obor 34-41-M/01 Polygrafie]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2016/17 pro třídy P3a, P3b a P4

vedoucí oboru: Ing. Radek Blahák
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu, a to zpravidla do průměru 1,80 za obě pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy

profilová maturitní zkouška:
— grafický design
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
— operátor DTP studia,
— obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury,
— technický pracovník reprodukčního střediska,
— technický pracovník kvality tiskové produkce,
— výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku.

učební plán:

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Matematika 3 3 3 3 12
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 4
Obecná polygrafie 2 2
Grafický design 4 4 2 2 12
Počítačová grafika 2 2 4
Předtisková příprava 4 2 6
Tiskové formy 1 1 1 3
Tiskové technologie 3 4 4 11
Tiskové materiály 2 2 4
Tisková produkce 3 4 7
Dokončovací technologie 1 2 3
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Německý jazyk (2) (2) (4)
Dějiny výtvarné kultury (1) (1) (3)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář z matematiky (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 31 33 35 33 132

 

restaurování papíru a muzejních předmětů

[obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2016/17 pro třídy V1k, V2k, V3k a V4k

vedoucí oboru: Bc. Milana Vanišová
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: restaurátoři a konzervátoři archiválií, starých vzácných listin, knih a muzejních předmětů v archívech, knihovnách, muzeích, galeriích a ústavech státní památkové péče, případně v samostatné činnosti konzervátora a restaurátora

učební plán:

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2 4
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Dějiny knižní kultury 1 1 2
Navrhování 2 1 3
Knižní vazba 7 6 4 17
Kaligrafie 2 2 2 1 7
Výtvarná dokumentace 1 2 3
Fotografická dokumentace 1 1
Restaurování papíru 7 12,5 19,5
Restaurování muzejních předmětů 3 4 7
Technologie restaurování 1 3 3 1,5 8,5
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Seminář z dějin výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z matematiky (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 39 36 39 38 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

užitá fotografie a média

[obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2016/17 pro třídy V1f, V2f, V3f a V4f

vedoucí oboru: Mgr. Viktor Kopasz
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: fotografové v mnoha institucích, například v redakcích periodik i nakladatelství, v reklamních agenturách, grafických studiích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích

učební plán:

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 1 3
Fyzika 2 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 5 5 10
Počítačová grafika 2 2 4
Teorie a vývoj fotografie 1 1 2 1 5
Fotografický design 4 4 8
Fotografická tvorba 12 13 25
Fotografická technologie 2 2 2 2 8
Praktická cvičení 9 9 18
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Knihařské zpracování (1) (1) (2)
Seminář z dějin výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z matematiky (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 40 39 37 36 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

grafický design

[obor 82-41-M/05 Grafický design]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2016/17 pro třídy V1g, V2g, V3g a V4g

vedoucí oboru: ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích; rovněž v nakladatelsko-vydavatelské sféře

učební plán:

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Dějiny grafického designu 1 1 2
Seminář z grafického designu 1 1 2
Grafický design 3 10 10 23
Grafické techniky 3 3
Písmo 2 2 4
Figurální kreslení 2 3 3 8
Typografie 3 3
Fotografie 3 3
Tiskové techniky 3 3 6
Knihařské zpracování 1,5 1,5 3
Signmaking 1 1
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Technická redakce (1) (1) (2)
Seminář z dějin výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z matematiky (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39,5 36,5 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška