náhradní termín přijímacích zkoušek na VOŠG —
20 ǀ 06 ǀ 17

 

Uchazeči, kteří se omluvili z řádného termínu přijímací zkoušky a dle vyhlášky 10/2205 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, doložili řediteli školy do 3 dnů důvod své nepřítomnosti (např. potvrzením lékaře), vykonají přijímací zkoušku v náhradním termínu v úterý 20. června 2017 v ateliéru grafického designu 36 v Hellichově ulici.

Od 7.45 hodin proběhne pro první kolo přijímacích zkoušek, ve kterém uchazeči splní tři výtvarné úkoly. Od 14.30 hodin proběhne druhé kolo přijímacích zkoušek, kdy postupující uchazeči vykonají kulturně-historický test s otázkami typograficko-polygrafického základu a přijímací pohovor. (Uchazeči, kteří úspěšně vykonali první kolo přijímacích zkoušek v řádném termínu a omluvili se z druhého kola, konají zkoušku v náhradním termínu 20. 6. 2017 od 14.30 hodin.)

 

Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium