konzultace pro uchazeče o studium
ve školním roce 2016/17

 

Konzultace probíhají přímo u pedagogů uměleckých a odborných předmětů v jednotlivých oborech, pro střední školu do 16. 12. 2016 (na oddělení polygrafie do 28. 2. 2017) a pro vyšší odbornou školu do 31. 5. 2017. Na vypsané termíny konzultací je nutné se přihlásit předem, a to telefonicky v sekretariátu školy nebo přímo u pedagoga (viz níže).

 

střední průmyslová škola grafická

Konzultace výtvarných prací k talentovým zkouškám probíhají do 16. 12. 2016. Informace o studiu, případně s možností prohlídky školy, jsou pro zájemce o studium ve vzdělávacím programu Tisková a nová média (obor Polygrafie) podávány do 28. 2. 2017.

Poplatek za konzultace výtvarných prací: 200 Kč
Platba se provádí předem v kanceláři školy nebo přímo v termínu konzultace u pedagoga.

 

Polygrafie —
Tisková a nová média
Ing. Radek Blahák
vedoucí oddělení polygrafie,
vyučuje technologické předměty a chemii na oddělení polygrafie a fotografie:
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: blahak@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
čtvrtek 15.30 až 17 hodin
pátek 9 až 13 hodin

Bohumila Broumová
vyučuje počítačovou grafiku a předtiskovou přípravu na oddělení polygrafie:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: broumova@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Pavel Hora,
vyučuje výtvarné předměty na oddělení polygrafie a grafického designu:
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: hora@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Adam Lešikar, DiS.
zástupce vedoucího oddělení polygrafie
vyučuje technologické předměty na oddělení polygrafie a grafického designu:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: lesikar@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

Konzervátorství a restaurátorství —
Restaurování papíru a muzejních předmětů

Bc. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a technologii restaurování
pondělí 17 až 18 hodin
(případně i jindy po telefonické domluvě, tel. 604 985 909)

Olga Hrušková
zástupkyně vedoucí oddělení,
vyučuje knižní vazbu a technologii restaurování:
čtvrtek 17 až 18 hodin
(případně i jindy po telefonické domluvě, tel. 737 830 644)

ak. mal. Dana Krobová
vyučuje výtvarné předměty na oddělení restaurování a grafického designu:
vždy po předchozí telefonické domluvě, tel. 605 953 378

 

Fotografická tvorba a média
úterý 8. listopadu 2016 od 15 do 18 hodin
pátek 9. prosince 2016 od 11 do 15 hodin

v jiných případech je možné kontaktovat vyučující na oddělení fotografiie:

MgA. Viktor Kopasz
vedoucí oddělení fotografie,
vyučuje fotografickou tvorbu a fotografický design:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopasz@graficka-praha.cz

MgA. Václav Kopecký
vyučuje fotografická praktická cvičení a technologii na oddělení fotografie
a fotografické předměty na oddělení restaurování a grafického designu:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopecky@graficka-praha.cz

MgA. Ivana Fixlová
vyučuje fotografickou tvorbu, výtvarnou přípravu a dějiny fotografie:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: fixlova@graficka-praha.cz

MgA. Lucie Mlynářová
vyučuje fotografická praktická cvičení pro střední školu a vede ateliér fotografické tvorby na vyšší odborné škole:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: mlynarova@graficka-praha.cz

 

Grafický design
MgA. Martin Procházka
zástupce vedoucího oddělení grafického designu,
vyučuje grafický design:
po předchozí telefonické domluvě, tel. 608 048 804
pondělí 13 až 14 hodin

ak. mal. Pavel Hrach
vyučuje grafický design:
vždy po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 777 165 281
čtvrtek 13 až 14 hodin

ak. mal. Dana Krobová
vyučuje výtvarnou přípravu na oddělení grafického designu a restaurování:
vždy po telefonické domluvě, tel. 605 953 378

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 31. 5. 2017. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu Ing. Radka Blaháka, případně studijní oddělení (sekretariát školy).

Poplatek za konzultace výtvarných prací: 200 Kč
Platba se provádí předem v kanceláři školy nebo přímo v termínu konzultace u pedagoga.

 

Mediální produkce nebo Tisková produkce
Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium a pro vzdělávání v polygrafii,
vyučuje přírodovědné a technologické předměty a vede absolventské práce v zaměřeních mediální nebo tiskové produkce:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: blahak@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
čtvrtek 15.30 až 17.00 hodin
pátek 9.00 až 13.00 hodin

Bohumila Broumová
celoškolně vyučuje zpracování obrazu a textu a vede absolventské práce v zaměřeních mediální nebo tiskové produkce:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: broumova@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

Restaurování papíru a knižní vazby
Bc. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a vede absolventské práce v oblasti restaurování papíru a knižní vazby:
úterý 17.00 až 18.00 hodin
(případně i jindy po telefonické domluvě, tel. 604 985 909)

 

Fotografická tvorba a média
(ve školním roce 2017/18 se neotvírá)
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby,
vyučuje fotografickou tvorbu, studiovou fotografii a vede absolventské práce ve fotografické tvorbě:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: mlynarova@graficka-praha.cz

MgA. Václav Kopecký
vyučuje fotografickou technologii a fotografii pro zaměření mediální produkce, restaurování papíru a propagační grafika:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopecky@graficka-praha.cz

 

Knižní grafika
ak. mal. Milan Erazim
vedoucí ateliéru knižní grafiky,
vyučuje knižní grafiku a grafické umělecké techniky a vede absolventské práce v knižní grafice:
vždy po telefonické domluvě, tel. 774 080 346

Pavel Hora
vyučuje grafické umělecké techniky a výtvarné předměty na oddělení grafického designu a polygrafie:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: hora@graficka-praha.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

MgA. Kateřina Kozlíková
vyučuje knižní grafiku a grafické umělecké techniky:
vždy po telefonické domluvě, tel. 605 520 211

 

Propagační grafika
ak. mal. Zbyněk Kočvar
vedoucí oddělení grafického designu a ateliéru propagační grafiky,
vyučuje propagační grafiku a typografii a vede absolventské práce v propagační grafice:
vždy po telefonické domluvě, tel. 776 388 004